Gemeentehuis Tholen

Complan - compleet in huisvesting

Gemeentehuis Tholen

Samenvoeging van de negen kernen gelegen op Tholen en Sint Philipsland heeft geleid tot het ontstaan van gemeente Tholen. Daaropvolgend wilde de gemeente een nieuw eigentijds kantoor realiseren. Door Complan is een haalbaarheidsonderzoek en een (ruimtelijk) programma van eisen opgesteld, met daaraan gekoppeld een investeringsraming. Voor de gemeente was het van belang dat een kantooromgeving werd gecreëerd, gestoeld op activiteit gerelateerd werken, goed aansluitend bij de werkprocessen.

In het nieuwe gemeentehuis is ook het gemeentearchief en het regionale archief gehuisvest.

locatie.
Tholen

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Risicodragend Projectmanagement

Nieuwbouw

Naast bovenstaande werkzaamheden heeft Complan voor zowel de planontwikkeling als de planrealisatie een risicodragende projectmanagementopdracht gekregen. Architect en adviseurs hebben daarbij onder contract van Complan een spraakmakend ontwerp gemaakt. Het taakstellende budget was daarbij voor de gemeente van groot belang. Zo ontstond voor de ontwerp- en adviesdiensten een resultaatsplicht waarbij de gemeente slechts met één verantwoordelijke partij had te maken.

Naast de projectmanagementwerkzaamheden heeft Complan de gemeente met diverse advieswerkzaamheden ondersteunt:

• Onderhandelingen met het CWI ten aanzien van de huur van een deel van het gebouw inclusief het maken van kostprijsdekkende huren
• Begeleiding van de integratie van de archiefbewaarplaats binnen het gebouw
• Advisering tot de nieuwe kantoorwerkplekken
• Advisering op het gebied van duurzaam bouwen

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Tholen
Locatie
Tholen
Omvang
9.614 m² BVO

Geleverde diensten advies management

meer gemeentelijke voorzieningen

Friso- en Mauritskazerne

Ede

MFA de Cammeleur

Dongen

Museum Boerhaave

Leiden