Friso- en Mauritskazerne

Van Kazerne naar Akoesticum

In 2010 wordt het initiatief geboren voor het opzetten van een nationaal centrum voor de podiumkunsten: “Akoesticum”.

Een van de leegstaande gebouwen op het Prins Maurits kazernecomplex, de Frisokazerne, bood hiertoe alle mogelijkheden. De Frisokazerne is getransformeerd naar een gebouw met faciliteiten voor Akoesticum, waaronder een concertzaal, instructieruimten en overnachtings- en horecafaciliteiten. De gemeente Ede is met deze herbestemming een bruisend cultureel centrum en een ‘thuis’ voor podiumkunstenaars rijker.

Elders op het kazerneterrein stond een tweelingkazerne, de Mauritskazerne. Deze kazerne heeft geen andere functionele invulling gekregen, maar is zowel intern als extern gerevitaliseerd.

Voor beide projecten heeft Complan de advies- en projectmanagementwerkzaamheden uitgevoerd.

locatie.
Ede

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Friso- en Mauritskazerne

Onderstaande werkzaamheden zijn door Complan uitgevoerd:

  • Opstellen ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen
  • Opstellen beheerplan en vastleggen middels huurovereenkomsten
  • Proces- en projectmanagement
  • Aanbesteding van ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen
  • Directievoering en bouwtoezicht tijdens de realisatie

De Gemeente Ede, Akoesticum, een horecaondernemer, het Exposeum en het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (KCG) hadden een gezamenlijke ambitie om de voormalige J.W. Frisokazerne, een rijksmonument uit 1903, opnieuw te ontwikkelen tot het “Papendal van de kunst”. Dit heeft geleid tot het inpandig verbouwen en renoveren en extern restaureren van dit bijzondere rijksmonument tot een gebouw dat onderdak biedt aan kunst en cultuur.

In het gebouw zijn de navolgende functies gerealiseerd:

  • Akoestische ruimten: 1 auditorium, 2 tuinzalen en 8 studio’s
  • 56 Hotelkamers voor koren, orkesten, theater- en dansverenigingen
  • Expositieruimten voor kunst, natuur en duurzaamheid
  • Werk/kantoorruimten voor talentontwikkeling en ondersteuning van de amateurkunst
  • Horeca en winkel (restaurant, café en grand café)

Een aanjager voor het gehele gebied.

Vragen over deze projecten?

Peter Blomme
Directeur/senior projectmanager

Peter Paridaans
Senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Locatie
Ede
Omvang
17.000 m² BVO

Geleverde diensten advies management

meer sport & cultuur

Friso- en Mauritskazerne

Ede

MFA de Cammeleur

Dongen

Museum Boerhaave

Leiden