Complan - compleet in huisvesting

duurzaam.

Duurzame oplossingen zijn een vast onderdeel van ons denken en handelen. Dit is verankerd in een integraal, door onszelf ontwikkeld procesmodel, genaamd Greeen. Greeen staat voor effectief en efficiënt exploiteren. Complan kijkt met behulp van Greeen niet alleen naar duurzame oplossingen, maar ook naar de economische pijler die hiermee samenhangt.

Greeen

Internationale school Eindhoven

Greeen is een door Complan ontwikkelde dienstverlening die staat voor het toepassen van duurzame maatregelen met het oog op een effectieve en efficiënte exploitatie. We verbinden in deze procesaanpak duurzame keuzes met een gezonde leef- en werkomgeving en brengen de economische gevolgen hiervan voor u in kaart. Greeen is daarmee hèt realistische antwoord op uw duurzaamheidsvragen in relatie tot huisvesting.

U krijgt met Greeen direct inzicht in de langetermijnconsequenties van de beslissingen die u neemt. In elke fase, van strategisch beleid tot beheermanagement en van initiatief tot en met realisatie, kunnen wij Greeen voor u inzetten. Vanuit uw ambities creëren we een zo duurzaam mogelijk, effectief en efficiënt te exploiteren gebouw of gebouwportefeuille.

"De meest intensieve vorm van duurzaam bouwen."

– R.G.L.F. Jansen, Directeur dienst facilitaire zaken ROC Eindhoven

Het gebouw van ROC Eindhoven aan de Vijfkamplaan is een gebouw dat qua indeling en technische systemen op ieder moment tegen geringe verbouwkosten kan worden aangepast aan de gewenste onderwijsvorm. De meest intensieve vorm van duurzaam bouwen.

Wat kan Greeen voor u betekenen?

Greeen is ideaal voor:

 • Verbetering van gebouwprestaties op duurzaamheid en exploitatie
 • Herontwikkeling van bestaande gebouwen
 • Levensduurverlenging
 • Nieuwbouwtrajecten
 • Beheer- en onderhoudsbeleid
 • Strategisch vastgoedmanagement en portefeuillebeheer

Greeen geeft u:

 • Een brede oriëntatie op duurzaamheid, vanuit people, planet en profit
 • Een heldere weergave van ambities op duurzaamheid in huisvesting én bedrijfsvoering
 • Vooraf inzicht in exploitatie-effecten van duurzame keuzes
 • Vooraf inzicht in haalbaarheid van ambities
 • Gestructureerde registratie en toetsing van duurzaamheidseisen in alle ontwerp- en realisatiestukken in alle fasen van het project

Greeen levert u:

 • Prettige, duurzame gebouwen
 • Gezond in binnenmilieu en exploitatie
 • Verzilvering van mogelijkheden in effectief en efficiënt exploiteren
Duurzaam ontwikkelen

U wilt duurzaam ontwikkelen, bouwen of renoveren. Met het oog op de toekomst een duurzaam vastgoedbeleid voeren. Uiteraard blijven de gebruiksfuncties een belangrijk aandachtspunt, want uw gebouw heeft een aantal zaken nodig waaronder flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Een gezonde leef-, leer- en werkomgeving staat hierbij centraal.

Activiteitenbesluit gebouwen

Bent u een grootverbruiker? Verbruikt uw gebouw meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgas per jaar, dan heeft u een informatieplicht. Die informatieplicht is in 2019 geïntroduceerd. Het activiteitenbesluit gebouwen verplicht grootverbruikers om energiebesparende maatregelen te treffen. Door de overheid zijn er voor verschillende bedrijfssectoren duurzame maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar opgesteld. U bent verplicht om deze maatregelen over te nemen.

Complan heeft als credo ’compleet in huisvesting’. We hebben jarenlange ervaring met huisvestingsvraagstukken en kunnen u helpen met de implementatie van de benodigde maatregelen. Tevens kunnen wij inzichtelijk maken welke voordelen dit voor uw exploitatiekosten oplevert.

Wat kan Complan voor u betekenen?

 • Onderzoeken van energiestromen
 • Het analyseren van een locatie
 • Het onderzoeken van de mogelijke toepasbare maatregelen
 • De melding voor u verzorgen in het digitale loket
 • Het geven van training en coaching aan de gebruikers van de locatie hoe er duurzaam met een gebouw kan worden omgegaan
 • Het aanbesteden/offreren van de nog toepasbare verplichte maatregelen
 • Het begeleiden van de uitvoering
 • Het controleren van de werking van de maatregelen
 • Bijsturen en controleren

Uiteraard blijven de gebruiksfuncties een belangrijk aandachtspunt, want uw gebouw heeft een aantal zaken nodig waaronder flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Een gezonde leef-, leer- en werkomgeving staat hierbij centraal.

“Als onderneming met een maatschappelijk belang is duurzaamheid een speerpunt bij De Zorggroep.”

– Stafhoofd Bouw en huisvesting De Zorggroep Venlo

Vragen?

Heeft u een huisvestingsvraagstuk of zoekt u hulp op het gebied van management,
advies of ontwikkeling?
Wij staan altijd klaar om met u in gesprek te gaan!

U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer:
040 – 2433693

Via mail:
info@com-plan.nl

Wij zijn gevestigd op onderstaand adres:

Videolab – Office-S
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

enkele projecten