Cultuurhuis De Brede Vaart

Complan - compleet in huisvesting

Brede school en cultuurhuis

De nieuwbouw van Cultuurhuis De Brede Vaart bestaat uit een openbare basisschool, protestants christelijke basisschool, bibliotheek, kinderopvang, peuterspeelzaal, consultatiebureau met ruimte voor diverse instanties waaronder de GGD en cultuurhuis-ruimten t.b.v. de wijkfunctie van het cultuurhuis.

locatie.
Linschoten

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, management

Combinatie van functies

De nieuwe accommodatie is een succesvolle samenwerking tussen diverse gebruikers.

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek door Complan is opdracht gekregen voor het schrijven van het programma van eisen voor de nieuw te bouwen brede school. Daarbij is gefocust op multifunctionaliteit in ruimtegebruik. Dit heeft geleid tot een gebouw waarin 13% van de ruimten gezamenlijk worden gebruikt en er een reductie van de fysieke ruimte van 5% is bewerkstelligd. Daarnaast hebben we het beheerplan geschreven en waren we verantwoordelijk voor het risicodragend projectmanagement.

Een voorwaarde van de opdrachtgever was dat er een multifunctioneel gebouw moest worden gebouwd dat in de toekomst aangepast kon worden.

Het door Complan samengestelde ontwerpteam heeft een flexibel en makkelijk aan te passen gebouw ontwikkelt waarbij wanden makkelijk verplaatsbaar zijn zonder te veel ingrepen te moeten doen in het installatieconcept.

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Montfoort
Locatie
Linschoten
Omvang
4100 m2 BVO

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Gilde Opleidingen Roermond

Roermond

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal