Zorgcentrum Petrusberg

Zorgcentrum Petrusberg

In opdracht van Stichting Land van Gelre en Gulick heeft Complan het programma van eisen geschreven voor de nieuwbouw van het zorgcentrum Petrusberg. Daarnaast heeft Complan opdracht gekregen voor het risicodragend projectmanagement, waarbij het ontwerp tot stand is gekomen. Tijdens de realisatiefase was Complan verantwoordelijk voor projectmanagement, directievoering en toezicht.

locatie.
Sint Odilienberg

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Risicodragend Projectmanagement

Nieuwbouw

Het zorgcentrum huisvest 63 zorgappartementen.

Om de bouw zo goed mogelijk in te passen in de omgeving, is gekozen voor een hoogte van drie bouwlagen en vier bouwlagen. Als basismateriaal is gekozen voor baksteen in warme, roodbruine kleuren.

Het nieuwe zorgcentrum huisvest 63 zorgappartementen, een afdeling psychogeriatrie met 32 verpleegplaatsen, een dagverzorging, een recreatiezaal, algemene ruimten en circa 400 m2 kantoorruimte voor thuiszorg. In het souterrain bevinden zich de assemblagekeuken en de technische ruimten.

Woonzorgcentrum

Bij het ontwerp van het zorgcentrum is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit, waardoor een afdeling verzorging in de toekomst relatief eenvoudig tot een verpleegafdeling kan worden omgebouwd. Tevens is het nieuwe woonzorgcentrum gekoppeld aan de aanleunwoningen.

Direct grenzend aan het zorgcentrum zijn gelijktijdig zorgwoningen gerealiseerd in opdracht van woningstichting WoonGoed 2-Duizend. De bewoners van de zorgwoningen ontvangen de benodigde zorg vanuit het zorgcentrum.

Het woonzorgcentrum is gekoppeld aan de aanleunwoningen.

Gebruik van het gebouw

In het zorgcentrum is een afdeling psychogeriatrie met 32 verpleegplaatsen, dag verzorging, recreatiezaal, algemene ruimten en kantoorruimte voor thuiszorg gehuisvest.

Duurzaam

In het gebouw zijn diverse DUBO-maatregelen opgenomen, waaronder vegetatiedaken, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW) en een warmte koudeopslag (WKO), waarbij grondwater wordt gebruikt voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Daarnaast wordt hemelwater geïnfiltreerd in het plaatselijke oppervlaktewater elders in de wijk.

“Complan is een projectmanagement-
bureau dat als geen ander de gebruiker
centraal stelt in het totale huisvestingsproces.”

– Peter Blomme, Directeur Complan

Vragen over dit project?

Peter Paridaans
Directeur | Senior projectmanager

Opdrachtgever
Stichting Land van Gelre en Gulick
Locatie
Sint Odilienberg
Omvang
8.100 m2 BVO

Geleverde diensten advies management

meer zorg

Zorghotel de Zorggroep

Roermond

Nieuwbouwplan Schumannstraat

Eindhoven

Centrum voor Kunst en Erfgoed

Alkmaar