Centrum voor Kunst en Erfgoed

Complan - compleet in huisvesting

Centrum voor Kunst en Erfgoed

Renovatie van de voormalige Ambachtsschool t.b.v. de huisvesting van het Regionaal Archief, KCNH/CENH (kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland) en het Archeologisch Centrum van de gemeente Alkmaar. Tevens gedeeltelijke sloop t.b.v. nieuwbouw van een archiefbewaarplaats voor het Regionaal Archief Alkmaar en 19 woningen voor de woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen.

locatie.
Alkmaar

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Herinrichting

De voormalige Ambachtsschool is omgevormd tot het Centrum voor Kunst en Erfgoed.

Door de gemeente Alkmaar is het initiatief genomen om het gemeentelijk monument, de voormalige Ambachtsschool, te Alkmaar en haar directe omgeving om te vormen tot een Centrum voor Kunst en Erfgoed. Het project is na afronding van het door Complan opgestelde haalbaarheidsonderzoek en programma van eisen gefaseerd uitgevoerd.

Complan is betrokken geweest bij de planontwikkeling en realisatie als risicodragende projectmanager. In deze resultaatsverplichting gaf zij als projectmanager leiding voor de planontwikkeling aan de onder haar gecontracteerde Architect en Adviseurs. In de uitvoering trad ze tevens op als Directievoerder. Voor de beheeropzet van het gebouw adviseerde Complan de Gemeente Alkmaar en de woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen tot een sluitende demarcatie van kaders en verplichtingen.

Vragen over dit project?

Peter Blomme
Directeur/senior projectmanager

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Alkmaar en Van Alckmaer voor wonen
Locatie
Alkmaar
Omvang
9.614 m² BVO

Geleverde diensten advies management

meer sport & cultuur

Friso- en Mauritskazerne

Ede

MFA de Cammeleur

Dongen

Museum Boerhaave

Leiden