Sterrenlaan 4 Eindhoven

Complan - compleet in huisvesting

Sterrenlaan 4 Summa College

Op Sterrenlaan 4 zijn de scholen voor toerisme, handel en marketing, mode en uiterlijke verzorging gehuisvest. Het gebouw heeft naast de onderwijsfuncties, ook multifunctionele (semi) openbare publieksruimten, waarin veelvuldig grootschalige bijeenkomsten plaatsvinden.

Onderdeel van de ontwikkeling van de Sterrenlaan 4 is het opstellen van het gebouwconcept. Doel van dit gebouwconcept is te kijken naar de gebruiks- en vastgoedwaarde van de gebouwen van ROC Eindhoven voor de langere termijn.

locatie.
Eindhoven

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Risicodragend Projectmanagement

Gebouwconcept

Voor de toekomst ontworpen.

Voor het onderwijsconcept is door Complan uitgebreid gekeken naar een flexibele gebouwopzet. Zo zijn de klimaatinstallaties als onderdeel van het casco ontworpen. Voorwaarde hierbij was dat de inrichting flexibel te plaatsen moet zijn onafhankelijk van de positie van de installaties, binnen de vastgelegde kaders. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plafondloos gebouw met installaties volgens een vast stramien.

Complan heeft de volledige opdracht voor het ontwerp en realisatie van deze opdracht gehad en tevens het risicodragend projectmanagement, waarbij onder contract van Complan door adviserende, ontwerpende en realiserende partijen de nieuwbouw tot stand is gekomen. Hierbij is onder leiding en onder volledige verantwoording voor rekening en risico) van Complan zowel het programma van eisen, het voorlopig-, en definitief ontwerp, de bestekbescheiden, de werkbescheiden als de realisatie tot stand is gekomen. Het betreft de volledige ontwikkeling, engineering en realisatie.

Vragen over dit project?

Peter Blomme
Directeur/senior projectmanager

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Summa College
Locatie
Eindhoven

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Gilde Opleidingen Roermond

Roermond

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal