Gouwedepot

Complan - compleet in huisvesting

Gouwedepot

De waardevolle historische documenten uit de Groene Hart regio en de archeologische vondsten uit Gouda worden onder één dak bewaard. Het gaat om de archieven van het Streekarchief Midden Holland, een groot deel van de archieven van het Streekarchief Rijnlands Midden en de archeologische vondsten uit het gemeentelijk archeologisch depot. Het nieuwe gebouw voldoet aan de meest optimale klimaateisen voor het conserveren van de historische stukken.

Complan heeft hierin een brede rol vanaf de initiatiefase tot aan de oplevering vervuld. Onder andere zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

– Haalbaarheidsonderzoek
– Programma van Eisen
– Projectmanagement
– Directievoering
– Beheeropzet

locatie.
Gouda

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Modern gebouw

De voormalige huisvesting van het Streekarchief Rijnlands Midden, Streekarchief Midden Holland en gemeentelijk archeologisch depot voldeed niet aan de wettelijke eisen. Daarnaast beschikten zij over onvoldoende ruimte om hun historische archieven en archeologische vondsten op te slaan.

Daarom is besloten om gezamenlijk een nieuw depotgebouw te realiseren. Met de bouw van het Gouwedepot komen alle historische stukken uit de Groene Hart regio onder één dak in ruimten die voldoen aan de beste eisen voor het opslaan van historische documenten en stukken/objecten.

Het Gouwedepot is alleen opslag en is niet toegankelijk voor bezoekers. Bezoekers van de streekarchieven zijn welkom op de locaties in Gouda en Alphen aan den Rijn.

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Gouda
Locatie
Gouda

Geleverde diensten advies management

meer archieven

Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam

Adviesdiensten diverse archieven

West-Brabants Archief

Noord-Brabant