Koning Willem I College

Complan - compleet in huisvesting

Koning Willem I College

Nieuwbouw entreegebouw en opleidingen BAM en VAVO voor het Koning Willem I College

locatie.
‘s-Hertogenbosch

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Nieuwbouw met een bijzondere houtconstructie

Het project ‘Nieuwbouw Koning Willem I College’ aan de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch beslaat de realisatie van een groots entreegebouw en een atrium in een patio van het achterliggende bestaande gebouw voor de opleiding Bouw-infra, Architectuur & Meubeldesign, de opleiding VAVO.

Het gebouw is een duurzaam visitekaartje richting de Onderwijsboulevard toe. De houten draagconstructie geeft het entreegebouw een krachtig eigen karakter naar zowel de buitenwereld als naar het binnengebied. Het ontwerp weerspiegelt de ambities van de verdere vernieuwing én verduurzaming van het bestaande complex in de toekomst.

In het gebouw zijn diverse installaties zichtbaar gebleven. Door middel van QR-codes krijgen studenten inzicht in de techniek die erachter zit.

Het gebouw is flexibel door haar modulaire opbouw. Dit geldt voor zowel het gebouw als de installaties. De gekozen opzet biedt de mogelijkheid om zowel les te geven in een meer open opzet van leerpleinen als ook in meer klassiek ingerichte lokalen.

De meegegeven ambitie aan alle adviseurs betrof het ontwerpen van een meer dan gemiddeld duurzaam gebouw. Dat uit zich onder andere in de volgende kenmerken:

 • Het gebouw is energie-neutraal
 • Een volledig houten draagconstructie
 • Circulair materiaalgebruik
 • Flexibel door makkelijke aanpasbaarheid van de functionele inrichting
 • Onderwijzend gebouw voor de studenten

het atrium is ingebed tussen de bestaande gebouwen en creëert een centraal hart waarin kan worden gepauzeerd, gestudeerd en waar grote bijeenkomsten worden georganiseerd.

Management en advies

Complan heeft het Koning Willem I College ondersteunt met advies & projectmanagement in zowel de ontwerp- als de realisatiefase. Dit betrof onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen projectplan
 • Advisering financiële bewaking
 • Controlewerkzaamheden ontwerpen, bestekken en ramingen
 • Begeleiding van de Europese aanbesteding
 • Kwaliteitsaudits tijdens de uitvoering
 • Ondersteuning inkoop toezicht en directievoering
 • Informeren Raad van Toezicht omtrent GOTIK-aspecten project

Vragen over dit project?

Peter Blomme
Directeur | Senior projectmanager

Opdrachtgever
Koning Willem I College
Locatie
's-Hertogenbosch

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal

Enka-Campus Rijn IJssel

Arnhem