ROC van Amsterdam

Complan - compleet in huisvesting

ROC van Amsterdam

Projectmanagement, directievoering en toezicht voor grootschalige revitalisatiewerkzaamheden waren op de locatie ROC Fraijlemaborg onze voornaamste taken. Deze taken bestonden uit het herinrichten van de begane grond met een nieuwe receptie en een studentenplein, het herinrichten van de serverruimte en lokalen naar een innovatieruimte en het opnieuw inrichten van een verdieping met spreekkamers, kantoren en een examenbureau. De aula is veranderd in een studentenverblijfsgebied met diverse functies zoals o.a. een podium, studieplekken en horeca.

locatie.
Amsterdam

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Herinrichting

De ‘huisjes’ zijn een opvallend onderdeel van de herinrichting van de aula.

Het grootste onderdeel van bovenstaande werkzaamheden (circa 1800 m2 bvo) bedroeg de herinrichting van de begane grond. In het verleden werd deze ruimte slechts gebruikt als receptie en kantine. Alle studentenzaken vonden plaats op de verdiepingen bij de desbetreffende opleidingen. Doelstelling van de onderwijsdirectie en het College was om op de begane grond een levendige omgeving te creëren rondom de thema’s ‘Ontspanning’, ‘Horeca’, ‘Delen’ en ‘Studeren’. Daarnaast moest het ruimtegebruik geïntensiveerd worden.

Er is ook ruimte voor ontspanning.

Details, renovatie & nieuwbouw

Het positivisme van de samenwerking met de architect en opdrachtgever heeft geleid tot een stralende plek op de begane grond die ten opzichte van het verleden veel intensiever wordt gebruikt. De docenten en leerlingen ontmoeten elkaar op een andere manier dan alleen tijdens de lessen in het lokaal.

Lean & mean

Complan heeft in opdracht van het facilitair bureau en de onderwijsdirectie, leiding gegeven aan de projectorganisatie. Om het project lean en mean in te zetten en in korte lijnen te communiceren, is bewust voorgesteld om een platte organisatie met alleen stuurgroep en projectgroep te hanteren. In de stuurgroep hadden het College, de onderwijsdirectie, het facilitair bureau, de locatiemanager, de architect en Complan zitting. In de projectgroep zat een vertegenwoordiging van de studentenraad, de projectleider vanuit het facilitair bureau, de architect, installatieadviseur en Complan.

Het motto ‘samen denken, samen doen en samen beslissen’ wordt gestimuleerd.

Samen denken & doen

Het motto voor dit project was: ’Samen denken, samen doen en samen beslissen’. Daarbij is er voor gekozen dat de studenten niet alleen maar beoordelaars van de plannen/ontwerpen zouden zijn, maar dat zij juist vanaf het begin nadrukkelijk betrokken werden bij het bepalen van de kaders in het door ons opgestelde programma van eisen. Op basis hiervan heeft de architect een vertaling gemaakt in ontwerpen en plannen.

De architect heeft de ideeën van studenten vertaald in de ontwerpen.

Intensieve samenwerking

Zoals vaak het geval is, lagen de wensen en het beschikbare financiële budget in beginsel behoorlijk uit elkaar. Hier is steeds in beide overleggremia open over gecommuniceerd. Ieder plan is door Complan meteen gecalculeerd. In een intensieve samenwerking met de architect is vanuit dit spanningsveld steeds gezocht naar oplossingen en kansen, zodat er in ieder overleg ook bewuste keuzes konden worden gemaakt en de voortgang werd geborgd. De insteek in de projectorganisatie was ’wat kunnen we wel maken’ in plaats van wat kan niet.

Het resultaat van een intensieve samenwerking.

Vragen over dit project?

Peter Blomme
Directeur/senior projectmanager

Richard van Doesburg
Senior projectmanager

Opdrachtgever
ROC van Amsterdam
Locatie
Amsterdam
Omvang
120.000 m2 BVO
Budget
€ 5.000.000,-

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Gilde Opleidingen Roermond

Roermond

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal