Summa college

Complan - compleet in huisvesting

Summa College

Renovatie Summa College Eindhoven

Onder risicodragend projectmanagement plus (Design & Build) is een grootscheepse renovatie en uitbreiding van de school voor Zorg en Welzijn door Complan gerealiseerd.

In dit project zijn diverse kwaliteitsslagen gemaakt zoals de norm Frisse Scholen en meerdere verduurzamingsmaatregelen (WKO, upgrading RC gevel/dak).

locatie.
Eindhoven

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Nieuwbouw en renovatie

Bij de indeling van de ruimten, is rekening gehouden met de behoeften van de gebruikers.

Het Summa college biedt onderdak aan de school voor de zorgsector. Het Masterplan van ROC Eindhoven, nu Summa College, heeft uitgewezen dat op deze locatie tevens de school voor Welzijn gehuisvest moest worden.

Naast een projectmanagement opdracht kreeg Complan ook een adviesopdracht. Bij het uitvoeren van die adviesopdracht zijn de gebruikers zeer nadrukkelijk betrokken. Door het kijken naar de vragen en wensen van die gebruiker, is de ruimtebehoefte duidelijk geworden en kon er een verdiepingsslag gemaakt worden in het vormgeven van de aanwezige ruimten.

Summa Zorg & Summa Welzijn

Voor het inpassen van beide scholen werd een uitbreiding gerealiseerd, verschillende gezamenlijke (facilitaire) voorzieningen toegevoegd en diverse interne verbouwingen doorgevoerd ten behoeve van de onderwijs- en vaardigheidsruimten. Naast het inpassen van de school zijn tevens het casco en met name de installaties opgewaardeerd aan de gestelde eisen vanuit Frisse Scholen (klasse A/B) en RGD-normering.

Het ontwerpteam droeg zorg voor het Definitief Ontwerp (DO), waarbij het bouwteam gedurende het Voorlopig ontwerp (VO) werd betrokken in de planontwikkelingen. Belangrijke inbreng die het bouwteam leverde lag op het uitvoeringsvlak (bestaande situatie, fasering/overlast, doorlooptijd, duurzaamheid en innovatie/kwaliteitsverbetering).

“Effectief en efficiënt ontwerpen met een maximale ambitie”

– Lau Bekkers, Directeur Complan

Zowel Summa Zorg als Welzijn maken gebruik van de school.

Frisse scholen

Het casco en de installaties zijn opgewaardeerd aan de gestelde eisen vanuit Frisse Scholen (klasse A/B) en RGD-normering.

Duurzaamheid was een belangrijk onderdeel van de planontwikkelingen.

Project bijzonderheden

Complan was verantwoordelijk voor:

  • Opstellen Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk, technisch en financieel)
  • Advisering van beide scholen omtrent ruimtebehoefte en intensief ruimtegebruik
  • Risicodragend projectmanagement + ontwerp en uitvoering
  • Bouwteamconstructie
  • Uitbreiding, verbouwing en upgrading van het bestaande gebouw
  • De school blijft gedurende de verbouwing gehuisvest in het gebouw (fasering en overlast)

Duurzaamheid

  • Toepassing van WKO-installatie
  • Behoud van casco, inclusief upgrading van buitenschil
  • Diverse installatietechnische maatregelen
  • Inpassing van scholen binnen bestaande contouren

De transparante gevel zorgt voor veel lichtinval.

“Complan is een projectmanagement-
bureau dat als geen ander de gebruiker
centraal stelt in het totale huisvestingsproces.”

– Peter Blomme, Directeur Complan

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur | Senior projectmanager

Opdrachtgever
Summa College
Locatie
Eindhoven
Omvang
18.000 m2 BVO
Budget
€ 9.800.000,-

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Gilde Opleidingen Roermond

Roermond

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal