Stedelijk College Eindhoven

Complan - compleet in huisvesting

Stedelijk College

Een transitie van een traditioneel onderwijsgebouw naar een onderwijs-innovatief multifunctioneel gebouw.

locatie.
Eindhoven

status.
Fase 2: in uitvoering

Fase 3: in ontwikkeling

diensten.
Advies, Management en Ontwikkeling

Nieuwbouw

Het project ‘vervangende nieuwbouw Stedelijk College Eindhoven’ betreft een transitie van een traditioneel onderwijsgebouw naar een onderwijs-innovatief multifunctioneel gebouw waarbij ook de sporthal wordt vernieuwd.

Het compacte nieuwe schoolgebouw biedt ruimte aan elk mogelijk onderwijsconcept door het solide casco met een open flexibele plattegrond. Het geeft de school de mogelijkheid te experimenteren met diverse onderwijsconcepten en maakt het gebouw ook op de lange termijn duurzaam en waardevast. Daarbij zal de sporthal bijvoorbeeld ingezet worden voor verenigingssporten in de avonden en weekenden.

De nieuwe opzet van het gebouw zorgt ervoor dat het gebouw ook over 10, 20, of 50 jaar nog steeds actueel is en de dan heersende onderwijsideeën of zelfs volledig andere functies als kantoren of woningen kan huisvesten.

De nieuwe opzet van het gebouw zorgt ervoor dat het gebouw ook over 10, 20, of 50 jaar nog steeds actueel is en de dan heersende onderwijsideeën of zelfs volledig andere functies als kantoren of woningen kan huisvesten.

Management en advies

Complan is vanaf de initiatieffase tot de uiteindelijke realisatie betrokken. Complan heeft hierbij over de volle breedte van het project geadviseerd  zoals opstellen het opstellen van het programma van eisen, advies kostennormering Gemeente Eindhoven, het opstellen van de uitvraagspecificatie (ontwerp en bouw, onderhoud, schoonmaak), advisering en begeleiding van de aanbesteding,

Daarnaast heeft Complan zich bezig gehouden met verificatie en validatie van de geleverde prestaties, het voeren van contractmanagement/advies gedurende vervangende nieuwbouw, advisering van de verhuizing, advies integratie directieleveringen, advisering opwaardering van BENG naar NOM (nul-op-de-meter), beoordeling ontwerp in de verschillende ontwerpfases (verificatie en validatiebegeleiding) en advisering van de exploitatie fase (implementatie).

Proces

De contractvorm van het project betreft een Design Build Maintain Operate (UAV-GC).

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur | Senior projectmanager

Tim van den Buuse
Projectmanager

Opdrachtgever
Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO)
Locatie
Eindhoven
In samenwerking met
DP6 Architectuurstudio | Binx Smartility

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal

Enka-Campus Rijn IJssel

Arnhem