Internationale school

Internationale school

By 8 mei 2019 juni 13th, 2019 No Comments

Internationale school

Nieuwbouw en renovatie internationale school Eindhoven

Sinds september 2010 zijn we druk bezig op het terrein van de voormalige constant Rebecque kazerne met de nieuwbouw & renovatie van de Internationale school Eindhoven (ISE). Wij werken aan het Design, Build, Finance, Maintain en Operate opdracht voor huisvesting en diensten van primair- en voortgezet onderwijs, dag- en buitenschoolse opvang van de ISE.

locatie.
Eindhoven

status.
in ontwikkeling

diensten.
advies

De bouw vordert gestaag

19 oktober 2010

Internationale School

Aan het Rijksmoment, dat voorheen een kazerne was, zijn nieuwe elementen toegevoegd en oude elementen gerenoveerd.

De Internationale School Eindhoven betrof een Design, Build, Finance, Maintain en Operate opdracht met tevens een garantie op de exploitatie van 30 jaar aan de combinatie Complan/Van Straten. Beide partijen waren voor 50% eigenaar van het consortium dat de inschrijving/prijsvraag heeft gewonnen.

Het gebouw betrof onder andere de renovatie van een officieel Rijks monumentaal gebouw met een oppervlak van 10.229 m2. De nieuwbouw omvatte 9.053 m2. De kazerne heeft een transitie ondergaan van kazerne-gebouw tot school voor primair- en voortgezet onderwijs, dag- en buitenschoolse opvang en binnen- en buitensportvoorzieningen.

Internationale School

Er is veel rekening gehouden met het groen rond om de school en geen enkele boom heeft het veld moeten ruimen voor de renovatie of een van de nieuwe elementen. In en rondom de school zijn er veel plekken gecreëerd waar kinderen en docenten kunnen lunchen, spelen, sporten etc…