Stadsarchief Amsterdam

Complan - compleet in huisvesting

Stadsarchief Amsterdam

De nieuwbouw van het Stadsarchief in Amsterdam is uitgezet in een Design/Build/Maintain contract. Complan heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de uitvraag (het programma van eisen), de begeleiding van de aanbesteding, het projectmanagement en contractmanagement gedurende het ontwerp en realisatie. Ook hebben we gezorgd voor de kwaliteitsauditering van de realisatie en de opstartfase van het onderhoud, hiervoor heeft Complan de proces- en de prestatie-eisen geformuleerd.

locatie.
Amsterdam

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, management

Archief

De nieuwbouw is volledig afgestemd op de eisen voor langdurige opslag.(Illustraties afkomstig van Alphons Nieuwenhuis)

Het Stadsarchief heeft conform de Archiefwet de taak het historisch archiefgoed van de Gemeente Amsterdam te bewaren en te beheren. Hiervoor is een aanvullende bewaarplaats voor 40 km papieren archief gerealiseerd in Amsterdam Noord.

Het gebouw voldoet aan de Archiefregeling en is een “nul op de meter” gebouw. Hierdoor voorziet het archief aan zelfopwekking van alle gebouw- en procesgebonden energie.

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Locatie
Amsterdam Noord
Omvang
4.450 m²

Geleverde diensten advies management

meer archieven

Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam

Mercachem

Nijmegen

Stadhuis Waalwijk

Waalwijk