Internationale School

Complan - compleet in huisvesting

Internationale school

Nieuwbouw en renovatie internationale school Eindhoven

Design, Build, Finance, Maintain en Operate opdracht voor huisvesting en diensten van primair en voortgezet onderwijs, dag- en buitenschoolse opvang van de Internationale School Eindhoven (ISE) in een rijks monumentale kazerne.

locatie.
Eindhoven

status.
Oplevering fase 1: 2013 Oplevering fase 2: 2017

diensten.
Advies, Management en Ontwikkeling

Nieuwbouw en renovatie

Aan het Rijksmoment, voorheen een kazerne, zijn nieuwe elementen toegevoegd en oude elementen gerenoveerd.

De Internationale School Eindhoven betrof een Design, Build, Finance, Maintain en Operate opdracht met een garantie op de exploitatie van 30 jaar.

De opdracht bestond uit de renovatie van een officieel Rijks-monumentaal gebouw met een oppervlak van 10.229 m2. De nieuwbouw omvatte 9.053 m2. De kazerne heeft een transitie ondergaan van kazerne tot school voor primair- en voortgezet onderwijs, dag- en buitenschoolse opvang en binnen- en buitensportvoorzieningen.

De opdracht bestond onder andere uit een zorgvuldige renovatie van een officieel Rijks-monument met een oppervlak van 10.229 m2.

Management

Complan kreeg de opdracht voor het resultaatgericht managen als hoofdaannemer van ontwerp tot en met realisatie van dit publieke gebouw in een geïntegreerde overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005.

Op basis van een vraagspecificatie is het VO vervaardigd van waaruit de DBMFO-opdracht is verkregen. Het VO is tot een DO uitgewerkt. Bij Complan lag onder andere de taak om middels validatie en verificatie aan te tonen dat het plan steeds voldeed aan de vraagspecificatie.

"Kennis in diverse specialismen optimaal benutten."

– Lau Bekkers, Directeur Complan

Interieur

Niet alleen werd er hard gewerkt aan het exterieur van dit monumentale pand, ook werd zeer veel aandacht besteed aan een modern en praktisch interieur.

Proces

Het proces bestond uit het continu doorgronden van een complexe vraagstelling. Dit hield in het vertalen naar en coördineren van visie en ontwerp en het in samenhang verwoorden en verbeelden van een van de eerste PPS-trajecten voor een schoolgebouw in Nederland.

De Internationale school Eindhoven is een van de eerste PPS-trajecten van een schoolgebouw in Nederland.

Internationale School

Nieuwe uitbouw in duurzame metalen panelen.

Overzicht, afstemming & diepgang

Een proces dat vroeg om overzicht, afstemming en diepgang op onderdelen. Een proces waarbij Complan de kennis en ervaring vanuit alle onderdelen uit haar organisatie heeft gecombineerd en ingezet: advies en planinitiatie, projectmanagement en beheer en onderhoud. Zowel voor inhoudelijke kennis als het managen van de vele dwarsverbanden in dit project.

Internationale School

Het ISE complex bestaat uit een mix van nieuwe en oude monumentale panden. De bestrating en routing van het complex was een van de onderdelen waar Complan zich mee bezighield.

Certificering

De Internationale School Eindhoven is Breeam gecertificeerd met het label ‘Good’. Complan heeft daarbij zelf de rol van ‘expert’ vervuld. Dat heeft geleid tot certificering van de huisvesting.

Internationale School

Er is veel rekening gehouden met het groen rond om de school. Geen enkele boom heeft het veld moeten ruimen voor de renovatie of een van de nieuwe elementen. In en rondom de school zijn veel plekken gecreëerd waar kinderen en docenten kunnen lunchen, spelen, sporten etc.

Details renovatie & nieuwbouw

Een mix van oude en nieuwe materialen is toegepast voor renovatie en nieuwbouw. Ook de bestrating, het groen en de vijver bij de entree waren onderdeel van de opdracht die door Complan tot volle tevredenheid is uitgevoerd.

“Complan is een projectmanagement-
bureau dat als geen ander de gebruiker
centraal stelt in het totale huisvestingsproces.”

– Peter Blomme, Directeur Complan

Vragen over dit project?

Lau Bekkers
Directeur | Senior projectmanager

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
Locatie
Eindhoven
Omvang
19.282 m2 | 9.053 m2 nieuwbouw | 10.229 m2 renovatie rijksmonument
Budget
Initiële investering D&B ca. € 29 miljoen
In samenwerking met
SPC-ISE B.V. | van Straten groep

Geleverde diensten advies management ontwikkeling

meer onderwijs

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal

Enka-Campus Rijn IJssel

Arnhem