West-Brabants Archief

Complan - compleet in huisvesting

West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling en is ontstaan door de samenvoeging van diverse archieven. Het bestaat uit een fusering van de Archiefdienst van Bergen op Zoom (met archief Steenbergen en Woensdrecht), het gemeentearchief van Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch.

Complan heeft voor het archief in Bergen op Zoom en het Regionaal Archief West-Brabant de nieuwbouw verzorgt onder risicodragend projectmanagement. Tevens heeft Complan advies gegeven voor de fusie van het Regionaal Archief West-Brabant.

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Risicodragend projectmanagement

Archief Bergen Op Zoom

Archief in Bergen op Zoom

Voor het Historische Centrum Markiezenhof en het Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom is in het oude centrum van Bergen op Zoom een archiefdepot ontwikkeld en gerealiseerd.

Complan heeft van de gemeente Bergen op Zoom een risicodragende projectmanagement opdracht gekregen waarbij alle ontwerpende en adviserende partijen onder contract van Complan het ontwerp en bestek hebben opgesteld. Vervolgens is de aanbesteding van de uitvoerende partijen door Complan begeleid. In de realisatiefase was Complan verantwoordelijk voor projectmanagement, directievoering en toezicht.

Het nieuwe gebouw heeft één bouwlaag die geheel ondergronds is gerealiseerd. In deze bouwlaag zijn de archiefbewaarplaatsen, museumdepot, een koelcel, quarantaineruimte en werkruimte voorzien. Het gebouw is gerealiseerd conform de eisen van de huidige archiefwet met specifieke aandacht voor maatregelen op het gebied van klimaatbeheersing en brandveiligheid.

Regionaal Archief West-Brabant

Het archief in Oudenbosch

Op basis van eerder door Complan verricht onderzoek is besloten nieuwbouw te plegen in de kern Oudenbosch, gemeente Halderberge. Hiertoe heeft Complan in opdracht van het Regionaal Archief West-Brabant het programma van eisen geschreven. In vervolg op het programma van eisen is de opdracht verkregen voor het risicodragend projectmanagement, waarbij onder contract van Complan het definitief ontwerp tot stand is gekomen en het gebouw is gerealiseerd.

Het gebouw heeft twee bouwlagen en archiefkelder (ondergronds depot) met bewaarplaatsen, bewaarcollectie en algemene ruimte welke aan alle moderne eisen en maatregelen op het gebied van klimaatbeheersing en brandwerende voorzieningen voor archiefruimten voldoen.

Vragen over deze projecten?

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
Het West-Brabants Archief

Geleverde diensten advies management

meer archieven

Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam

Adviesdiensten diverse archieven

West-Brabants Archief

Noord-Brabant