Kindcentrum de Hoven

Complan - compleet in huisvesting

Kindcentrum
de Hoven

Nieuwbouw Kindcentrum

Dit project betrof risicodragend projectmanagement (Design & Build). Onder contract van Complan is, door samenwerking met ontwerpende en realiserende partijen, de nieuwbouw tot stand gekomen.

locatie.
Rosmalen

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, Management

Innovatief pedagogische concept

Het kindcentrum heeft een breed aanbod, waar kinderen centraal staan.

Binnen dit centrum is ruimte voor zowel basisonderwijs als voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn er een aantal kantoorfuncties in het gebouw aanwezig. De naam ‘kindcentrum’ geeft aan dat het een gebouw met een breed aanbod betreft, waar kinderen centraal staan.

Het integrale pedagogische concept van deze school gaat uit van een groot leerlandschap met zo min mogelijk scheidende binnenwanden. De kinderopvang is verdeeld over meerdere verdiepingen in het gebouw. Bijzonder voor deze situatie is dat het dak van de school wordt gebruikt als buitenruimte voor de babygroepen. Het kindcentrum heeft ook een gymzaal, gesitueerd op de 1ste verdieping.

Een baken in de wijk

Het gebouw ligt aan de hoofdontsluitings-as van de wijk de Groote Wielenlaan en het Grote Hof, en grenst aan een centraal gelegen parkgebied in Rosmalen. Op deze prominente plaats vormt het gebouw een baken in de wijk. De architectuur sluit aan op de jaren-30 architectuur van de omliggende bebouwing. Bij het ontwerpen van de gevels is gekozen voor een eigentijdse uitstraling die aansluit op de bebouwing in de omgeving. In de gevels zijn de verschillende functies afleesbaar.

Uiteraard is bij de realisatie van zaken als trappen, raamopeningen en luifels rekening gehouden met het gebruik door kinderen. Het gebouw voegt zich soepel in de stedenbouwkundige omgeving, maar claimt ook duidelijk zijn plaats.

Het kindcentrum heeft een prominente plaats in de wijk.

Detaillering gebouw

Met veel details van het gebouw zoals bijvoorbeeld de trappen, raamopeningen en luifels is rekening gehouden met het gebruik door kinderen.

Integratie wijkfuncties

Naast een school, een ruimte voor kinderopvang en kantoren moesten ook twee BSO groepen en een peuterspeelzaalgroep een plek krijgen in het gebouw. In het kindcentrum zijn een aantal ruimten inzetbaar voor wijkoverstijgende functies. De gymzaal op de 1ste verdieping wordt als speellokaal voor de school gebruikt maar wordt na schooltijd ook voor de wijk ingezet. De teamzone heeft de uitstraling van een grandcafé zodat deze ruimte ook voor de wijk bruikbaar is. Aan deze ruimte sluit de ontmoetingsruimte met een ruime podiumtrap aan. De podiumtrap werkt tevens als scheidend element ten opzichte van de zones voor buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.

De leerpleinen zijn aan de behoeften van het onderwijsconcept aangepast.

Naast een school, een ruimte voor kinderopvang en kantoren moesten ook twee BSO groepen en een peuterspeelzaalgroep een plek krijgen in het gebouw.

De ruimten zijn efficiënt in gebruik.

Duurzaamheid

Bij de bouw van het kindcentrum waren duurzaam bouwen en efficiency belangrijke pijlers. De ruimten zijn efficiënt in gebruik; een voorbeeld hiervan is dat de speelplaats van de kinderopvang gevestigd is op het dak van het gebouw. Tevens zijn er in het gebouw geen binnenwanden geplaatst in de leslokalen, om de efficiëntie van het ruimtegebruik te stimuleren.

Er is gebruik gemaakt van warmte-koudeopslag. De EPC score is 0.715.

Het gebouw vormt een baken in de wijk.

“Complan is een projectmanagement-
bureau dat als geen ander de gebruiker
centraal stelt in het totale huisvestingsproces.”

– Peter Blomme, Directeur Complan

Vragen over dit project?

Peter Blomme
Directeur | Senior projectmanager

Opdrachtgever
ATO Scholenkring
Locatie
Rosmalen
Budget
€ 7.000.000,-
Omvang
3.920 m2 BVO

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Gilde Opleidingen Roermond

Roermond

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal