Vijfkamplaan Eindhoven

Complan - compleet in huisvesting

Vijfkamplaan Summa College

Het nieuwe gebouw aan de Vijfkamplaan is opgezet als lesgebouw en huisvest de scholen sport en bewegen, toerisme en recreatie en geüniformeerde beroepen. Conform de tijdgeest, waarin het traditionele lesgeven plaatsmaakt voor uitgebreide praktijkervaring en nieuwe theoretische lesvormen, is naar de wens en visie van ROC Eindhoven een dynamisch, transparant en open gebouwstructuur gerealiseerd dat de nieuwe identiteit van het moderne “bewegingsvrije” onderwijs uitstraalt.

Hierbij is onder contract van Complan door adviserende, ontwerpende en realiserende partijen, op een integrale wijze, de nieuwbouw tot stand is gekomen.

locatie.
Eindhoven

status.
Opgeleverd

diensten.
Advies, (risicodragend project)Management

Vooruitstrevende gebouwconcepten

Bijzonder is het gebouwconcept.

Voor ROC Eindhoven is specifiek een gebouwconcept ontwikkeld. Hiertoe is een rug- en een kopgebouw geplooid rondom een binnenplein. Contact met elkaar en met de omgeving staat centraal. Met dit onderwijsconcept is uitgebreid gekeken naar een flexibele gebouwopzet.

Het basisprincipe is een flexibel casco en los daarvan de inrichting. Voordeel hiervan is dat veel later in het traject samen met de uiteindelijke gebruikers de inrichting ontworpen kan worden. Dit geeft ook de onderwijsinstelling flexibiliteit om de wijze van lesgeven aan te passen aan ontwikkelingen op onderwijsgebied.

De belangrijkste maatregel is het ontwikkelde gebouwconcept zelf. Hierin is opgenomen dat het schoolgebouw naast een gebruikswaarde ook een duurzame vastgoedwaarde moest hebben. Dit betekent dat naast een functie voor schoolgebouw er in de toekomst ook bijvoorbeeld een kantoorfunctie kan worden ondergebracht. Dit kan de levensduur van het gebouw aanmerkelijk verlengen.

Vragen over dit project?

Peter Blomme
Directeur/senior projectmanager

Lau Bekkers
Directeur/senior projectmanager

Opdrachtgever
ROC Eindhoven (Summa College)
Locatie
Eindhoven
Omvang
7.600 m² BVO

Geleverde diensten advies management

meer onderwijs

Gilde Opleidingen Roermond

Roermond

Verbouwing Commanderij College

Gemert

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal